Kontakt

Växthusets förskola
Eksätravägen 2
756 55 Uppsala

Biträdande förskolechef:
Lena Rosling Borg
018-727 87 80

Avdelningar:
Ärtan och Bönan         018–727 49 85  
Melonen och Björken 018–727 49 77

Öppettider:
6.30-17.00
Öppnings- & stängningsavdelning Torget
(innan 07:30 och efter 16:30)
Telefon dit: 018-727 47 35

Frånvaroanmälan:
Görs till respektive avdelning

qualiscertifiering