Studiedagar våren 2022

Förskolan är stängd två dagar per termin för fortbildning och planering. Under vårterminen är dessa dagar måndagen den 24 januari och fredagen den 20 maj.

17 november 2021