Lena Eriksson

Biträdande förskolechef
Lena Eriksson

Som biträdande förskolechef har jag ansvar för

 

  • att skapa förutsättningar för pedagogiskt utvecklingsarbete
  • rekrytering
  • medarbetarsamtal och lönesättning
  • kompetensutvecklingsinsatser
  • att leda APT
  • SAM – det Systematiska ArbetsMiljöarbetet
  • samverkan
  • budget/prognos för mina förskolor
  • forum för samråd med föräldrar vid stora förändringar på förskolenivå
  • lokaler

 

Jag ingår i enhetens ledningsteam och ansvarar även för olika uppdrag bl.a. på delegation från förskolechefen.

11 februari 2015