Partnerförskola

Partnerförskolor är ett samarbete mellan Uppsala kommun och Uppsala universitet. Det här är ett samarbete som båda parter vinner på - personalen på de kommunala förskolorna får ta del av den senaste forskningen och universitetets forskare får exempel och erfarenheter direkt från förskolornas vardag.

 

Fördelar för ditt barn

  • Studenterna delar med sig av den senaste kunskapen och forskningen till förskolan, vilket bidrar till att kunskapsnivån höjs hos personalen.
  • Studenterna gör ofta uppgifter på förskolan, och dessa kan även förskolan ta del av.
  • När det är samma studenter som kommer tillbaka under fler praktikperioder blir det en trygghet för barnen, men även för studenten och pedagogerna.
  • Studenterna kan komma in och se verksamheten med ett nytt perspektiv.
  • Det här samarbetet håller pedagogerna uppdaterade med ny kunskap och studenterna får en inblick i deras kommande yrkesvardag som bidrar till en utveckling av  ditt barns utbildning.

 

Så här fungerar samarbetet i korthet
Vissa förskolor inom Uppsala kommun blir utsedda som partnerförskola. Det innebär att de tar emot studenter som går lärarprogrammet på universitetet. När samma student senare ska ut igen på praktik får studenten komma tillbaka till samma förskola, eller en förskola inom samma område. Samarbetet innebär även att båda parter även kan initiera forskningsprojekt tillsammans.

 

Uppdaterad: