Avdelningar

På Växthusets förskola har vi delat in våra barn i fyra åldersnära avdelningar. Ärtan, Bönan, Citronen och Melonen.

·         Ärtan, 1-2 åringar

·         Bönan, 2-3 åringar

·         Citronen, 3-4 åringar

·         Melonen 4-5 åringar

Åldersfördelningen kan skilja lite från år till år beroende på åldern på de barn som är inskrivna hos oss. Att dela in barnen efter ålder ger oss goda möjligheter att skapa pedagogiska miljöer som stöttar och utmanar barnen på bästa sätt. Våra gemensamma ytor, torget, ateljén, studio Kul och gården, främjar dagliga möten mellan barnen i de olika åldersgrupperna.   

Uppdaterad: