Växthusets verksamhet

Växthusets förskolas verksamhet bygger på att barnen är indelade i åldersnära grupper. Vi arbetar projektinriktat i olika lärmiljöer både utomhus och inomhus.

Vår syn på barnet är att barnet är kompetent och vi pedagoger arbetar ständigt med att reflektera över barnens förmågor och intressen för att ta vara på deras lek som ett lärande. Vi vill hela tiden utmana barnen i deras utveckling och lärande.

 

Vi arbetar utifrån skollag och läroplan.

Uppdaterad: