Verksamhet & pedagogik

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Vi vill att vår förskola ska vara en plats där våra barn har roligt, där de känner sig trygga och där de får uppleva och lära sig en massa spännande saker tillsammans.

I förskolan ingår undervisning för att barnen skall utvecklas och få lära sig nya saker. Vi utgår från läroplanens mål och riktning när vi planerar vår undervisning där vi på olika sätt stimulerar och utmanar barnen inom de olika läroplansområdena. Värdegrund, språk och identitet, olika estetiska uttrycksformer, matematik, naturvetenskap och teknik.

Uppdaterad: