På Växthusets förskola delar vi in barnen på avdelningarna i mindre lärgrupper, där vi arbetar projektinriktat utifrån olika teman, alltid med hållbar utveckling som övergripande mål.

På förskolan ger vi barnen möjlighet att utveckla sina olika förmågor inom språk, matematik, naturvetenskap och teknik. Vi har ett språkutvecklande arbetssätt som genomsyrar allt vi gör. Vi möts i olika uttrycksformer och skapande processer och provar på olika tekniker och material tillsamammans. Vi sjunger, dansar, dramatiserar, har rörelse, spelar musik, målar, arbetar med lera, ritar och leker. Leken går som en röd tråd genom dagen och är en förutsättning för barnens utveckling och lärande.

Vi har ett ekologiskt varsamt förhållningssätt till vår omgivande miljö, vår natur och vårt samhälle. Vi är utomhus varje dag och gör ofta utflykter till skogen och andra spännande platser i vår närhet. Vi vill ge våra barn härliga naturupplevelser så att de får möjlighet att utveckla en egen relation till naturen som främjar både hälsa och välbefinnande.

De demokratiska värderingar som vi har i vårt samhälle ska också genomsyra förskolan, så som alla människors lika värde, individens frihet och integritet, jämställdhet och solidaritet. Barnen görs delaktiga i verksamheten och får på olika sätt möjlighet till inflytande. Vi vill att barnen skall lära sig ställa frågor, argumentera, förklara och berätta men också att lyssna på varandra och förstå samt respektera andra människors olika åsikter och perspektiv.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Verksamhet & pedagogik