Välkommen till Växthuset!

I natursköna södra Gottsunda med gipen och skogen runt hörnet ligger Växthusets förskola. Vi är grannar med Växthusets skola v2, där barnen går i förskoleklass och årskurs 1.

Inomhus 1            Inomhus 2

Vi har fyra åldersindelade avdelningar på Växthusets förskola. På Ärtan är barnen 1-2 år, på Bönan 2-3 år, på Citronen 3-4 år och på Melonen 4-5 år. När barngruppen byter avdelning på hösten så följer minst en pedagog med.

Vi delar in barnen efter ålder för att kunna anpassa och bygga upp våra pedagogiska lärmiljöer med syfte att stötta och utmana barnen i deras lärande och utforskande. Vi har mindre barngrupper för de yngre barnen och lite större grupper för de äldsta.

Förutom våra avdelningar så har vi flera gemensamma utrymmen. Vi har en kreativ ateljé där vi möts i olika skapande processer. Vi har vårt härliga torg med plats för bygg, konstruktion och dramalek. Vi har också Studio Kul där barnen kan utforska digital teknik, ljud, ljus, bild, programmering, dans och musik mm.

Förskolan har nära till naturen och en stor gemensam gård som vi hela tiden förändrar efter barnens intressen och efter årstiderna.

Uppdaterad: