Partnerförskola

Partnerförskola ett samarbete mellan Uppsala kommun och Uppsala universitet, där personalen på de utsedda kommunala förskolorna får ta del av den senaste forskningen och universitetets forskare får exempel och erfarenheter direkt från förskolornas vardag. Flera partnerförskolor finns i Uppsala, vår förskola är en av de.

Partnerförskola innebär att förskolan tar emot studenter som praktiserar under sitt lärarprogram på universitetet. När samma student senare ska ut på praktik igen får studenten komma tillbaka till samma förskola, eller en förskola inom samma område. Båda parter kan även starta forskningsprojekt tillsammans.

Fördelar med samarbetet med Uppsala universitet

  • Studenterna delar med sig av den senaste kunskapen och forskningen till förskolan.
  • Studenterna gör ofta uppgifter i förskolan och dessa kan även förskolan ta del av.
  • Studenterna får en inblick i deras kommande yrkesvardag och se verksamheten med ett nytt perspektiv vilket bidrar till en utveckling av barnens utbildning.
  • Pedagogerna får med sig ny kunskap och kunskapsnivån höjs.
  • När samma studenter kommer tillbaka under fler praktikperioder blir det en trygghet för barnen, men även för studenterna och pedagogerna.

 

Uppdaterad: