Förskola för hållbar utveckling

Skolverket har tilldelat Orrparkens förskola utmärkelsen 'Skola för hållbar utveckling', för framgångsrikt arbete med lärande för hållbar utveckling.

För oss handlar lärande för hållbar utveckling inte bara om att sortera sopor eller att återbruka, det handlar om så mycket mer.

Det handlar demokrati och värdegrund och om alla människors lika värde.
Det handlar om nyfikenhet, glädje och lust att lära och upptäcka värden tillsammans.
Det handlar om våra rättigheter och skyldigheter, om respekt och omsorg för allt levande.
Det handlar om att grundlägga vanor för en god hälsa och välbefinnande.
Det handlar om att bli lyssnad på och att få möjlighet att vara med och påverka.
Det handlar om en positiv framtidstro!

Vi är väldigt stolta, glada och peppade att fortsätta detta viktiga arbete!

imageafs4n.png

Uppdaterad: